Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos Nrett. Den gäller för alla webbplatser, appar och andra tjänster och produkter som erbjuds av Nrett.

Så här kan du läsa denna integritetspolicy: Vi erbjuder dig flera olika möjligheter att läsa denna integritetspolicy. Till att börja med innehåller det här avsnittet en del grundläggande uppgifter. Därefter har vi sorterat denna integritetspolicy efter relevanta ämnen och delat upp dessa i enskilda kapitel. Såvida du redan är ett “proffs” kan du hoppa direkt till de enskilda kapitlen via följande rullgardinsmeny.

Vi har försett varje kapitel med en kort översiktstext . Översiktstexten består av en kort sammanfattning av kapitlets innehåll. Såvida du bara vill få en snabb överblick över all databehandling är det lämpligt att läsa översiktstexterna. Såvida du vill göra dig förtrogen med detaljerna kan du klicka på “Mer” under respektive översiktstext. Du kommer då att se kapitlets kompletta innehåll.

Vi har så långt som möjligt försökt undvika korshänvisningar. På detta sätt får du all information förklarad sammanhängande oavsett i vilket kapitel du befinner dig. Om du läser denna integritetspolicy från början till slutet kommer du dock eventuellt märka upprepningar i texten. Vi kunde dock inte helt undvika några få korshänvisningar. Till exempel har vi sammanfattat all landsspecifik databehandling i ett eget kapitel och hänvisar alltid till detta kapitel om landsspecifik databehandling föreligger.

För vilka tjänster och erbjudanden gäller denna integritetspolicy: Vi på Nrett behandlar dina data för det mesta likadant oavsett vilket av våra erbjudanden det gäller. Denna integritetspolicy gäller därför för alla tjänster och produkter som vi erbjuder våra kunder i Europa. Och detta oavsett om vi gör det via en webbplats, en app, i butiker, via telefon på evenemang eller via sociala nätverk eller andra kanaler. För att öka begripligheten använder vi för detta “vanliga fall” begreppet “Tjänster”.

Det finns dock även tjänster där vi undantagsvis behandlar dina data annorlunda eller för speciella ändamål. Detta kan bero på tjänstens art eller på landspecifika krav. När vi åberopar dessa fall (alltså “avvikelser från vanliga fall”) kallar vi det “tjänstespecifikt” eller “landsspecifikt”.

Vad som står i denna integritetspolicy:
Vilka data som lagras av Nrett.
Vad vi gör med dessa data och till vad de behövs.
Vilka rättigheter och alternativ du har när det gäller integritetsskydd.
Vilken teknik och vilka uppgifter vi använder för att personalisera och anpassa våra tjänster och innehåll för att ge dig en säker, enkel, kontinuerlig och personlig shoppingupplevelse.
Vilken teknik och data vi använder för reklam, inklusive den spårningsteknik som används.
Om du har en fråga när det gäller denna integritetspolicy eller ämnet integritetsskydd på Nrett i allmänhet kan du när som helst vända dig till vår Dataskyddsansvarig eller Nrett kundtjänst.

 • Vilka data behandlas av Nrett?
  Nrett erbjuder en mängd olika tjänster som du kan använda på olika sätt. Beroende på om du kontaktar oss via webben, på telefon, personligen eller på annat sätt, och beroende på vilka tjänster du använder genereras olika data från olika källor. Många av de uppgifter vi behandlar lämnar du själv när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Till exempel när du registrerar dig och för detta ändamål anger ditt namn eller din e-postadress eller adress. Vi får emellertid också enhets- och åtkomstdata som automatiskt registreras av oss när du interagerar med våra tjänster. Därvid kan det till exempel handla om information om vilken enhet du använder. Vi samlar ytterligare uppgifter genom egna dataanalyser (till exempel i samband med marknadsundersökningar och utvärdering av kunder). Vi kan också få information om dig från tredje part, till exempel kreditupplysningstjänster och betaltjänstleverantörer.
 • Vad använder Nrett mina data till?
 • Nrett behandlar dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Därvid beaktar vi naturligtvis principerna i uppgiftsskyddslagstiftningen för behandling av personrelaterade uppgifter. Därför behandlar vi dina uppgifter endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller vid insamlingen av data. Det handlar i första hand om inköpsprocessen och tillhandahållandet, personalisering och vidareutveckling samt våra tjänsters säkerhet. Dessutom använder vi dina data inom ramen för den strikta Svensk och europeiska uppgiftsskyddslagstiftningen, men även för andra ändamål, såsom produktutveckling, vetenskaplig forskning (särskilt inom maskininlärning, artificiell intelligens och djupinlärning) och marknadsundersökning, för optimering av affärsprocesser, behovsbaserad design av våra tjänster samt för personlig reklam. Personaliserade tjänster
 • Utvecklingen och tillhandahållandet av personaliserade funktionaliteter och tjänster är vår högsta prioritet. Oberoende av plats, tid och använd enhet, erbjuder vi dig en individuell shoppingupplevelse och ett erbjudande som matchar dina individuella intressen. Behandlingen av dina uppgifter för personalisering av våra tjänster är därför en integrerad beståndsdel av Nrett prestation

Personaliserade tjänster
Utvecklingen och tillhandahållandet av personaliserade funktionaliteter och tjänster är vår högsta prioritet. Oberoende av plats, tid och använd enhet, erbjuder vi dig en individuell shoppingupplevelse och ett erbjudande som matchar dina individuella intressen. Behandlingen av dina uppgifter för personalisering av våra tjänster är därför en integrerad beståndsdel av Nrett prestationer.

information om supportersidor på sociala media
Nrett underhåller sociala media-profiler i de sociala nätverken tillhörande Facebook och Instagram (s.k. supportersidor). Vi publicerar och delar innehåll, utbud och produktrekommendationer regelbundet på våra supportersidor. Operatörerna bakom de sociala nätverken registrerar ditt användningsmönster med hjälp av cookies och liknande teknologier varje gång som våra supportersidor eller andra Facebook- eller Instagram-webbplatser besöks. Operatörerna bakom suppportsidorna kan se allmän statistik om besökarnas intressen och demografiska karakteristika (t.ex. ålder, kön, region). När du använder sociala nätverk bestäms naturen, omfattningen och syftena med behandling av data i sociala nätverk i första hand av operatörerna bakom de sociala nätverken

 • Individuella produktrekommendationer via e-post och push-tjänst
  I samband med våra tjänster presenterar vi dig information och erbjudanden från Nrett på grundval av dina intressen. Dessa individuella produktrekommendationer är tillgängliga oavsett om du har prenumererat på ett nyhetsbrev eller inte. För valet av individuella produktrekommendationer använder vi i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna huvudsakligen dina tidigare inköpsdata och intresseuppgifter med beaktande av de intressen, preferenser och profildata som du meddelat oss.

Om du inte längre vill få individuella produktrekommendationer från oss, så kan du när som helst inaktivera den här tjänsten:

Om du inte längre vill ha några individuella produktrekommendationer via e-post från oss, så kan du när som helst formlöst (t.ex. via e-post) invända mot dem utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt normal taxa (t.ex. kostnader för internetanslutning, porto). Naturligtvis finns det också en länk för avbeställning i varje e-postmeddelande.
Om du inte längre vill få individuella produktrekommendationer från oss via push-tjänst kan du inaktivera den här funktionen när som helst i inställningarna för respektive app. I de flesta av våra appar finns respektive funktion under “Inställningar” och där under “Meddelanden” eller “Push-meddelanden”.

Hur använder Nrett mina uppgifter för reklam?
Dina uppgifter används av oss och våra reklampartners för personaliserad reklam, som visas för dig i Nrett-tjänsterna och på andra tillhandahållares webbplatser och appar. För detta ändamål använder vi och våra reklampartners vanlig internetteknik. På detta sätt kan vi använda vår reklam målinriktat för att förse dig med reklam och erbjudanden som verkligen är relevanta för dig. Detta gör det möjligt för oss att bättre motsvara våra användares behov när det gäller personalisering och att upptäcka nya produkter och att varaktigt få dig intresserad av våra tjänster genom en mer personlig shoppingupplevelse.

 • Till vem vidarebefordras mina uppgifter?
  Nrett lämnar endast dina uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt tysk eller europeisk uppgiftsskyddslagstiftning. Vi har ett mycket nära samarbete med vissa tjänsteleverantörer, såsom i området kundtjänst (t.ex. hotline-tjänsteleverantörer), tekniska tjänsteleverantörer (t.ex. operatörer av datorhallar) eller logistikföretag (t.ex. postföretag som DHL PostNord ). På uppdrag av oss får dessa tjänsteleverantörer principiellt endast behandla dina uppgifter under särskilda villkor. I den utsträckning som vi använder dem som orderhandläggare, kommer tjänsteleverantörerna endast att få tillgång till dina uppgifter i den mån och för den tid som krävs för tillhandahållandet av respektive tjänst. Om du handlar hos en Nrett-partner, skickar vi vissa av dina inköpsdata till denna Nrett-partner (t.ex. ditt namn och din leveransadress), så att nämndaNrett-partner kan leverera de beställda varorna till dig.

Information om cookies
Här kan du informera dig om vilka cookies vi använder. Till översikten över alla cookies som används komme

close

Lär dig mer om våra produkter, tjänster och få spännande rabatter i förväg.

Scroll To Top
Close
Close
Shop
0 Wishlist
0 Kundvagn
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping